הארגון למען העתיד הרחוק (אלתר)

אנו חוקרים מיישמים ומקדמים דרכי פעולה מעשיות לשיפור העתיד הקרוב והרחוק של כלל האנושות.

אלתר

אלתר, הארגון הישראלי למען העתיד הרחוק,עוסק במחקר אקדמי ובהסברה כדי לזהות, לחקור, ליישם ולעודד פעולות מעשיות לשיפור העתיד הקרוב והרחוק.

קידום דרכים לשינוי

מסלולה של האנושות בטווח הרחוק

אנו מקווים להדגים ולטפח דרכי פעולה ברות ביצוע שניתן לנקוט בהן באופן מיידי לתיקון מסלולה של האנושות בטווח הרחוק, וזאת באמצעות שקילת פעולות אלו דרך מסגרת הלוקחת בחשבון את השלכותיהן ארוכות-טווח ותרומתן הפוטנציאלית לשגשוג האנושי, ומתוך התחשבות בסכנות שבנקיטת פעולה נחפזת וחד-צדדית מחד, ובחוסר המעש שעלול להיגרם על ידי השיתוק שנוצר מחוסר וודאות מאידך.

בינה מלאכותית

מחקרים על הסיכונים ממכוניות ללא נהגאלגוריתמים מוטים אמנם חשובים, אך עלולים להתעלם מסכנות גדולות יותר.. כיצד יכולה חברה אנושית ליפול בגלל תלות על מערכות מורכבות? מה יקרה כשבינה מלאכותית משתווה ליכולת האנושית, ואף עוקפת אותה?

שיקולי חלופות בטווח הרחוק

אנחנו פועלים לשפר את העתיד האנושי קצר-הטווח, וגם את העתיד הרחוק. אנחנו מתחשבים בסכנות מפעולות נחפזות וחד-צדדית מחד, ומחוסר מעש ושיתוק מאידך.

מגיפות

יתכן שהסכנה של מגיפות טבעיות גוברת כתוצאה מחדירת גוברת של ההתיישבות האנושית אל תחומי בתי גידול טבעיים, ריבוי אוכלוסין, וכשלים של תיאום פעולות ברמה הבינלאומית. בד בבד, הסכנות מתמעטות הודות לפיקוח ביולוגי גובר, שיפורים בטכנולוגיה הרפואית ופיתוח חיסונים יותר מהירים. אולם סכנות אנתרופוגניות, כגון אלה שמקורן בהנדסה ביולוגית, תאונות ולוחמה ביולוגית מציבות בפנינו איומים חדשים שטבען אינו ברור.


לימודי קידמה

כיצד נוכל להבטיח שקידמה טכנולוגית תמשיך לשפר את חיינו? באילו דרכים קריטיות הטכנולוגיה משפרת את חיי האדם, וכיצד נוכל להבטיח שטכנולוגיות עתידיות תמשכנה במגמה ארוכת-הטווח של תרומה לביטחון, לבריאות ולאושר האנושות? אילו ארגונים ומוסדות מסוגלים לדאוג שאכן כך יקרה, וכיצד נוכל להבטיח את הישרדותם בעתיד הרחוק?

תומכינו

אנו מודים לקרן הישרדות ופריחה שסיפקה מימון נדיב לצורך פעולה שוטפת אירגון כנסים וגיוס מענקים נוספים. קרן התשתיות של האלטרואיזם האפקטיבי סיפקה קודם לכן את עלויות ההקמה של אלתר, בנוסף לליווי וייעוץ.  קיבלנו גם מימון מקרן העתיד לטווח הרחוק לתמיכה בעלויות מחקר והקמת האירגון.

  קיבלנו בעבר מימון מקרן FTX. אנו מגנים בחריפות את פעולות ההונאה של FTX ומחליטים על הצעדים הבאים שלנו.

Survival and Flourishing .Fund (SFF)

EA Infrastructure Fund
Long Term Futures Fund

עוד עלינו ועל מחקרינו

אנו צומחים בקצבץ  לצפייה במחקרים שלנו ראה כאן.

דוד

מנהל מייסד, אלתר