הארגון למען העתיד הרחוק (אלתר)

אנו חוקרים מדיניות, מגשרים בין אקדמיה למקבלי החלטות ומנהלים תהליכי תכנון ואסטרטגיה, במטרה לקדם מדיניות שתשפר את העתיד הקרוב והרחוק של כלל האנושות.

אלתר

אלתר, הארגון הישראלי למען העתיד הרחוק, עוסק במחקר אקדמי ובהסברה כדי לזהות, לחקור, ליישם ולעודד פעולות מעשיות לשיפור העתיד הקרוב והרחוק.

קידום דרכים לשינוי

מסלולה של האנושות בטווח הרחוק

אנו מייצרים כלים להבטחת התפתחותה של האנושות בטווח הרחוק. אנחנו מאמינים ביצירת שותפויות בין אקדמיה, המגזר השלישי ומשרדי ממשלה כדי לבנות שותפויות רוחביות, להטמיע מדיניות ולקדם מחקרים. אנו מאמינים שיש להתחשב בסכנות שבנקיטת פעולה נמהרת, מבלי להיכנע לחוסר המעש שנובע מחוסר ודאות. המשימה שלנו היא להתייחס לסכנות גלובליות בצורה איכותית ובהקשר ישראלי, המתייחס ליתרונותיה של ישראל.

מוכנות למגיפות ומניעתן (Pandemic Prevention, Preparedness and Response)

מגיפות טבעיות מעמידות בסכנה את האוכלוסיה הגלובלית. הן עלולות לגבור כתוצאה מהתיישבות בבתי גידול טבעיים, ריבוי אוכלוסין, ובעיות תיאום ברמה הבינלאומית. בד בבד, הסכנות יכולות להתמעט בעזרת פיקוח ביולוגי גובר, שיפורים בטכנולוגיה הרפואית ופיתוח מהיר של חיסונים. לצדן, עלולות להיות מגפות חדשות, שיפרצו בשל שימוש בכלים ביוטכנולוגיים חדשים. תאונות במעבדות ושימוש מכוון בלוחמה ביולוגית עלולים להעמיד בסכנה את האנושות כולה. אלתר שואפים לקדם מדיניות ומחקרים שימנעו או יצמצמו את הסכנות הללו.

בינה מלאכותית (AI Safety)

כיום, מרבית המחקרים בתחום הבינה המלאכותית אינם מתייחסים לסכנות. אלה שכן דנים בתאונות של מכוניות אוטונומיות והטיות מוסריות של אלגוריתמים. אולם ישנן שאלות נוספות, חשובות לא פחות, שדורשות התייחסות: האם חברה אנושית עלולה להיפגע בשל תלות במערכות בינה מלאכותית? מה יקרה כשבינה מלאכותית משתווה ליכולת האנושית, ואף עוקפת אותה? אלתר שואפים לקדם מחקרים שיקדמו את הבנתנו באשר לשאלה כיצד לפתח בינה מלאכותית בטוחה.

ביטחון בריאותי (Health Security)

בריאות הציבור היא חלק קריטי בשימור הביטחון העולמי. הכלים שמציע תחום הביולוגיה הסינתטית (הנדסה תוך תאית) יכולים להוביל לפיתוחים רפואיים חדשים, אך גם לאיומים על כלל האנושות. תאונות ולוחמה ביולוגית עלולים להעמיד בסכנה כמות אדירה של אנשים. על ממשלות להתמודד באופן יזום עם האיום הזה באמצעות שילוב טכנולוגיות חדשות במערכי בקרה, טכנולוגיות כמו מעקב ביולוגי על ידי ריצוף מטאגנומי (metagenomic sequencing) ובקרת בטיחות האוויר בתוך הבית. כמו כן, יש להבטיח יישום רגולציה על טכנולוגיות חדשות שניתן לנצל לרעה, כמו סינתזת DNA. אלתר חוקרים פיתוחים ביוטכנולוגיים שמציעים חידושים משמעותיים למדעי החיים והרפואה אך גם מציבים סכנות שאין להתעלם מהן.

למחקרים אודות קידמה טכנולוגית

באלתר, אנו שואלים שאלות כמו: כיצד נוכל להבטיח שקידמה טכנולוגית תמשיך לשפר את חיינו? באילו דרכים קריטיות הטכנולוגיה משפרת את חיי האדם, וכיצד נוכל להבטיח שטכנולוגיות עתידיות תמשכנה במגמה ארוכת-הטווח של תרומה לביטחון, לבריאות ולאושר האנושות? אילו ארגונים ומוסדות מסוגלים לדאוג שאכן כך יקרה, וכיצד נוכל להבטיח את הישרדותם בעתיד הרחוק?

מאמרי מחקר אקדמיים אחרונים

מאמרי מחקר אקדמיים אחרונים

מחבר(ים) חלופי מודגש. מחקר חיצוני ממומן נטוי.

  • Rachum, Ram, Yonatan Nakar, and Reuth Mirsky. “Stubborn: An Environment for Evaluating Stubbornness between Agents with Aligned Incentives.” Workshop on Rebellion and Disobedience in AI at The International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (2023) Link
  • Winter, Christoph, Nicholas Hollman, and David Manheim. “Value alignment for advanced artificial judicial intelligence.” American Philosophical Quarterly 60.2 (2023): 187-203. Link
  • Adams-Phipps, Jupiter, et al., and Manheim, David “A systematic review of human challenge trials, designs, and safety.” Clinical Infectious Diseases 76.4 (2023): 609-619. Link
  • Liang, Chelsea, et al. and David Manheim “Managing the Transition to Widespread Metagenomic Monitoring: Policy Considerations for Future Biosurveillance.” Health security (2023). Link
  • Endevelt, Ronit, et al. “Challenges and obstacles implementing evidence-based food fortification policy in a high-income country.” Frontiers in Public Health 11 (2023). Link

תומכינו

אנו מודים ל-Survival and Flourishing Fund אשר הבטיחו את פעילותו השוטפת של הארגון, כולל אירגון כנסים וגיוס מענקים נוספים. הקרן Effective Altruism Infrastructure Fund סיפקה את עלויות ההקמה של אלתר, בנוסף לליווי וייעוץ. בעבר קיבלנו מימון מה-Long Term Future Fund לתמיכה בעלויות מחקר ובעלויות הקמת האירגון.

 

קיבלנו בעבר מימון מקרן FTX. אנו מגנים בחריפות את פעולות ההונאה של FTX והחזרנו את רוב הכסף על פי הסכם.

Survival and Flourishing .Fund (SFF)

EA Infrastructure Fund
Long Term Futures Fund
Founders Pledge
(דורש שיתוף משאבים בין מקורות)

בוגרים

ראם רחום
עמית בטיחות בינה מלאכותית
רונה טובולסקי
עמית למדיניות